FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any IX
Núm. 87
Dimecres, 22 de desembre de 1993
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
SUMARI
I. DISPOSICIONS GENERALS

2064. Junta de Govern. Ratificació de Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears a través de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) i el Consorci per al Desenvolupament de la Formació Ocupacional (CODEFOC)

2065. Junta de Govern. Ratificació del Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les universitats de l'Eix Cafeter de Colòmbia
2066. Junta de Govern. Ratificació de l'Acord de cooperació cultural, educativa i científica entre la Universitat de les Illes Balears i el Research Institute of Clinical & Experimental Surgery
2067. Junta de Govern. Ratificació del Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Institut Nacional d'Ocupació
2068. Junta de Govern. Ratificació de l'Acord marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Tirme, SA
2069. Junta de Govern. Ratificació del Conveni per al desenvolupament d'un programa de cooperació educativa entre la Universitat de les Illes Balears i Citibank España, SA
2070. Junta de Govern. Ratificació de l'Acord de col·laboració entre el Club Esportiu Universitat de les Illes Balears i l'Associació Esportiva Club s'Arenal de Llucmajor

2071. Junta de Govern. Ratificació del Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Silicon Graphics, SA

2072. Junta de Govern. Ratificació de l'Acord marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Col·legi Oficial d'Ajudants Tècnics Sanitaris i Diplomats en Infermeria
2073. Junta de Govern. Ratificació de Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears a través de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) i el Consorci per al Desenvolupament de la Formació Ocupacional (CODEFOC)
2074. Junta de Govern. Ratificació del Conveni entre la Universitat de les Illes Balears i la Vice-presidència del Govern Balear
2075. Junta de Govern. Ratificació del Conveni entre la Universitat de les Illes Balears i la Direcció Provincial del Ministeri d'Educació i Ciència de les Balears
2076. Junta de Govern. Ratificació del Conveni per al desenvolupament d'un programa de cooperació entre la Universitat de les Illes Balears i el Banc Natwest España, SA
2077. Junta de Govern. Creació del Servei de la Residència d'Estudiants Bartomeu Rosselló-Pòrcel
2078. Junta de Govern. Directrius bàsiques de remodelació dels consells d'estudis
2079. Consell Executiu. Reestructuració de la Secció d'Estabulari

2080. Consell Executiu. Patents a la UIB

2081. Rectorat. Publicació de Protocol annex al conveni de col·laboració signat el 20 de maig de 1993 entre la Universitat de les Illes Balears i el Consorci per al Desenvolupament de la Formació Ocupacional (CODEFOC), que es realitzarà a través del Centre de Càlcul i Informatització per a la mecanització del CODEFOC
2082. Rectorat. Publicació deProtocol de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts) i l'Ajuntament de Palma per a la realització de la revisió del catàleg de l'Eixample i del sòl no urbanitzable del terme de Palma
 
II. NOMENAMENTS I SITUACIONS

2083. Junta de Govern. Contractació de professor associat de nacionalitat estrangera

2084. Junta de Govern. Nomenament de doctor honoris causa
2085. Junta de Govern. Nomenament de doctor honoris causa
2086. Junta de Govern. Nomenament de doctor honoris causa
2087. Junta de Govern. Nomenament de doctor honoris causa
2088. Rectorat. Nomenament de professor titular d'universitat de Didàctica i Organització Escolar
2089. Rectorat. Nomenament de catedràtica d'escola universitària d'Ecologia
2090. Rectorat. Nomenament de professor visitant
2091. Rectorat. Nomenament de professor visitant
2092. Rectorat. Nomenament de professor visitant
2093. Rectorat. Nomenament de professor visitant

2094. Rectorat. Nomenament de professor visitant

2095. Rectorat. Nomenament de professor visitant
2096. Rectorat. Nomenament de professor visitant
2097. Rectorat. Nomenament de col·laborador del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
2098. Rectorat. Nomenament de col·laboradora del Departament de Dret Privat
2099. Rectorat. Nomenament de col·laborador del Departament de Dret Públic
2100. Rectorat. Nomenament de col·laboradora del Departament de Dret Públic
2101. Rectorat. Nomenament de col·laborador del Departament de Dret Públic

2102. Rectorat. Nomenament de col·laborador del Departament de Dret Públic

2103. Rectorat. Nomenament de col·laborador del Departament d'Economia i Empresa
2104. Rectorat. Nomenament de col·laborador del Departament de Química
2105. Rectorat. Nomenament de professor titular d'universitat de Filologia Espanyola
2106. Rectorat. Nomenament del director del Servei de la Residència d'Estudiants Bartomeu Rosselló-Pòrcel
 
III. ALTRES DISPOSICIONS
2107. Rectorat. Correcció d'error de la Resolució del Rectorat 2054/1933