FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXIX
Núm. 396 (extraordinari)
Divendres, 7 de febrer de 2014
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
SUMARI
I. DISPOSICIONS GENERALS

10905. Consell de Govern. Modificació de l’Acord normatiu 4465/1999, d’11 de maig, pel qual es regulen diversos aspectes econòmics sobre l'aplicació de l'article 11 de la LRU a la UIB i de la relació econòmica amb la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

 
II. NOMENAMENTS I SITUACIONS
10906. Rectorat. Publicació de la relació de representants dels estudiants elegits per a les juntes de facultat o escola de la Universitat
10907. Rectorat. Publicació de la relació de representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit als departaments no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts elegits per als consells de departament de la Universitat

10908. Rectorat. Publicació de la relació de representants dels estudiants elegits per als consells de departament de la Universitat