FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXIX
Núm. 395
Divendres, 24 de gener de 2014
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
SUMARI
I. DISPOSICIONS GENERALS
10873. Consell de Govern. Modificació de plantilla dels departaments de la UIB
10874. Consell de Govern. Modificació de l’Acord normatiu 5771/2002, de 24 de juny, pel qual es crea el Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB)
10875. Consell de Govern. Creació del Servei Universitari d’Atenció Psicològica (SUAP) de la UIB
10876. Consell de Govern. Supressió del Centre de Recerca Econòmica UIB - Sa Nostra (CRE UIB - Sa Nostra)
10877. Consell de Govern. Modificació de l’Acord normatiu 9389/2010, de 30 de març, pel qual s’aprova la normativa per a l’accés a la Universitat mitjançant acreditació d’experiència laboral o professional
10878. Consell Social. Obertura d’un termini per presentar les sol·licituds d’avaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent.
10879. Consell Social. Obertura d’un termini per presentar les sol·licituds d’avaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació
10880. Consell de Direcció. Modificació de l’Acord executiu 8920/2009, de 13 de gener, pel qual es crea la Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears
10881. Consell de Direcció. Creació de l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible
10882. Consell de Direcció. Convocatòria d’eleccions de director del Departament de Dret Privat
10883. Consell de Direcció. Creació del Laboratori de Biologia Agroambiental
10884. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 14 de maig de 2012
10885. Rectorat. Publicació de la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 24 de juliol de 2013
10886. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 24 de juliol de 2013
10887. Rectorat. Publicació de la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 20 de setembre de 2013
10888. Rectorat. Publicació de la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 5 de novembre de 2013
10889. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 5 de novembre de 2013
10890. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 18 de desembre de 2013
 
II. NOMENAMENTS I SITUACIONS
10891. Rectorat. Declaració de suspensió de contracte per mutu acord de les parts
10892. Rectorat. Cessament del director de l’Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat
10893. Rectorat. Pròrroga de la comissió de serveis de diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat
10894. Rectorat. Nomenament dels integrants del Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal de la Universitat de les Illes Balears
10895. Rectorat. Nomenament de col·laborador honorífic del Departament de Ciències de la Terra
10896. Rectorat. Nomenament de col·laboradora honorífica del Departament de Psicologia
10897. Rectorat. Nomenament de col·laborador honorífic del Departament de Psicologia
10898. Rectorat. Destinació en comissió de serveis de diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat
10899. Rectorat. Cessament de la directora del Departament de Dret Privat
10900. Rectorat. Destinació en comissió de serveis per ocupar un lloc de treball vacant a la plantilla d’aquesta universitat adscrit al Rectorat, plaça codi 5199
10901. Rectorat. Nomenament del responsable de la Unitat de Gestió Ambiental i Sostenible
 
III. ALTRES DISPOSICIONS
10902. Rectorat. Atorgament d’una llicència per estudis amb efectes retroactius

10903. Rectorat. Atorgament d’una llicència per estudis amb efectes retroactius

10904. Rectorat. Atorgament d’una llicència per estudis