Publicació al BOIB de la resolució del Rector de la composició de la borsa de treball per cobrir llocs de treball vacants