Convocatòria concurs d'accés a places dels cossos docents universitaris publicada al BOE núm. 25, de 29 de gener de 2021. Concurs número 17/2021 CU Tecnologia Electrònica (Codi 240601). Proposta de provisió