Convocatòria concurs d'accés a places dels cossos docents universitaris. Convocatòria publicada al BOE núm. 53, de 2 de març de 2020. Proposta de provisió 14/2020 TU Teoria i Història de l'Educació (codi 208115)