Perfil del contratante

Acuerdos marco y otros contratos de homologación de proveedores

Contenido en el idioma por defecto

Acords marc als quals la UIB està adherida

Subministrament de material de laboratori (CSUC)

Instruccions

Instrucció de la Gerència GER 02, de 4/12/2020, per tramitar comandes de material de laboratori, productes químics i reactius, instrumentació general i auxiliar de laboratori, equips i material de seguretat i protecció, segons l’acord marc adjudicat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) (AM 18/22) i el conveni d’adhesió signat entre el CSUC i la Universitat de les Illes Balears el dia 19 de desembre de 2019.