Correcció de la resolució DEFINITIVA dels ajuts per la compra de Recursos bibliogràfics per a titulacions oficials de Màster

  • Títol Correcció de la resolució DEFINITIVA dels ajuts per la compra de Recursos bibliogràfics per a titulacions oficials de Màster
  • Descripció 12/09/2023: publicació de la correcció de la resolució DEFINITIVA dels ajuts per la compra de Recursos bibliogràfics per a titulacions oficials de Màster
  • Categories Beques, premis i ajuts   Estudiants i docència de postgrau  
  • Emissor Centre d'Estudis de Postgrau
  • Data de publicació 12/09/2023 12:27
  • Diligència de publicació   Descarrega   Còpia autèntica

Annexos

Històric de modificacions

Data Canvis Diligència