Resolució DEFINITIVA dels ajuts per la compra de Recursos bibliogràfics per a titulacions oficials de Màster

  • Títol Resolució DEFINITIVA dels ajuts per la compra de Recursos bibliogràfics per a titulacions oficials de Màster
  • Descripció 05/09/2023: publicació de la resolució DEFINITIVA dels ajuts per la compra de Recursos bibliogràfics per a titulacions oficials de Màster
  • Categories Beques, premis i ajuts   Estudiants i docència de postgrau  
  • Emissor Centre d'Estudis de Postgrau
  • Data de publicació 05/09/2023 13:22
  • Diligència de publicació   Descarrega   Còpia autèntica

Annexos

Històric de modificacions

Data Canvis Diligència
05/09/2023 13:23 Canvis realitzats en els camps següents: annexos . Descarrega
Còpia autèntica