Convocatòria d'ajuts per a la compra de material de pràctiques dels Màsters Universitaris de la UIB (any acadèmic 2023-24)

  • Títol Convocatòria d'ajuts per a la compra de material de pràctiques dels Màsters Universitaris de la UIB (any acadèmic 2023-24)
  • Descripció Cada any la Universitat de les Illes Balears (UIB) destina una part del seu pressupost a la compra de material de pràctiques dels seus estudis oficials.
    Es pot sol·licitar finançament, o cofinançament, per a cobrir despeses associades a pràctiques de laboratori (material inventariable o fungible), programari i/o llicències de bases de dades destinats a pràctiques, sortides de camp o similars, derivades d’activitats formatives dels programes oficials de màster gestionats pel CEP.
    La convocatòria romandrà oberta des del dia de la seva publicació fins al 14 de juliol de 2023 (inclòs).
  • Categories Beques, premis i ajuts  
  • Emissor Centre d'Estudis de Postgrau
  • Data de publicació 08/06/2023 13:10
  • Diligència de publicació   Descarrega   Còpia autèntica

Annexos

Històric de modificacions

Data Canvis Diligència