Procediment ordinari d’admissió als estudis de màster universitari. Convocatòria de juny de 2024 - Llista d’esmenes | Procedimiento ordinario de admisión a los estudios de máster universitario. Convocatoria de junio de 2024 - Lista de subsanaciones | Ordinary Admission Procedure for Master’s Programmes. June 2024 Session - Amendment list

  • Títol Procediment ordinari d’admissió als estudis de màster universitari. Convocatòria de juny de 2024 - Llista d’esmenes | Procedimiento ordinario de admisión a los estudios de máster universitario. Convocatoria de junio de 2024 - Lista de subsanaciones | Ordinary Admission Procedure for Master’s Programmes. June 2024 Session - Amendment list
  • Descripció Publicació de les llistes d'esmenes (resolució i annex 1) del procediment ordinari d’admissió als estudis de màster universitari. Convocatòria de juny de 2024.
  • Categories Estudiants i docència de postgrau  
  • Emissor Centre d'Estudis de Postgrau
  • Data de publicació 07/06/2024 10:18
  • Diligència de publicació   Descarrega   Còpia autèntica

Annexos

Històric de modificacions

Data Canvis Diligència