Ajuts CEP-EDUIB-Santander per fer estades de mobilitat d'estudis de postgrau oficials de la UIB - CORRECCIÓ de les bases

  • Títol Ajuts CEP-EDUIB-Santander per fer estades de mobilitat d'estudis de postgrau oficials de la UIB - CORRECCIÓ de les bases
  • Descripció 23/04/2024: Publicada la CORRECCIÓ de les bases de la convocatòria dels ajuts CEP-EDUIB-Santander per fer estades de mobilitat d'estudis de postgrau oficials de la UIB.
  • Categories Beques, premis i ajuts   Doctorat   Estudiants i docència de postgrau  
  • Emissor Centre d'Estudis de Postgrau - Escola de Doctorat de la UIB
  • Data de publicació 23/04/2024 13:21
  • Diligència de publicació   Descarrega   Còpia autèntica

Annexos

Històric de modificacions

Data Canvis Diligència