Exposició pública de la proposta de modificació del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica.

  • Títol Exposició pública de la proposta de modificació del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica.
  • Descripció En compliment de l'Acord normatiu 13866, del dia 23 de febrer de 2021, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears, i en compliment de l’Acord del Comitè de Direcció del Centre d’Estudis de Postgrau del dia 19 de juliol de 2021, es procedeix a l'exposició pública de la proposta de modificació del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica.
  • Categories Estudiants i docència de postgrau   Informació pública  
  • Emissor Unitat de Gestió dels Estudis de Postgrau
  • Data de publicació 12/01/2024 14:54
  • Diligència de publicació   Descarrega   Còpia autèntica

Annexos

Històric de modificacions

Data Canvis Diligència