Escoltar

Notes definitives del 2n exercici. Subgrup C2. Oficial de laboratori. Convocat˛ria torn lliure (BOIB n˙m. 39, de 26/03/2019)