Perfil de contractant

Acords marc i altres contractes d'homologaciˇ de prove´dors

Acords marc

AM 20/2018. Prestació del servei d'agència de viatges per a la gestió dels desplaçaments i estades de les persones que viatgin a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

 

Lot 1.

Gestió dels viatges aeris i marítims entre illes, qualsevol tipus de transport dins les Illes Balears, incloent el lloguer de cotxes, i allotjaments entre les Illes Balears

Lot 2.

Gestió dels viatges aeris i marítims nacionals o de les Illes Balears a qualsevol punt de la Península, qualsevol tipus de transport a la Península, incloent el lloguer de cotxes, i allotjaments a la Península

Lot 3.

Gestió dels viatges aeris i marítims a l'estranger, qualsevol tipus de transport a l'estranger, incloent el lloguer de cotxes, i allotjaments a l'estranger


 Contractista

Lot 4.

Gestió del lloguer d'autocars per a sortides a les Illes Balears


 Contractista

Instruccions

Instrucció de la Gerència GER 05 de 11/12/2020, per establir el procés per tramitar comandes de serveis d’agències de viatges per gestionar els desplaçaments i estades de les persones que viatgen a càrrec de la Universitat de les Illes Balears, segons l’Acord marc 20/2018 

Altres contractes amb homologació de proveïdors

Centres de reprografia del campus universitari i màquines fotocopiadores d'autoservei

Expedient 2/18: Gestió dels centres de reprografia del campus universitari i de les màquines fotocopiadores d'autoservei en diferents edificis del campus, a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera i a la Facultat de Medicina, situada a l'Hospital Universitari Son Espases.

Instruccions

Per a la sol·licitud de fotocòpies i altres serveis de reprografia, els serveis administratius dels centres faran directament un ADOP, en el qual s’haurà de indicar, al camp corresponent de CTB, la referència a l’expedient de contractació: exp. 2/18.

Servei de menjador i cafeteria

Expedient 6/18: Gestió del servei de menjador i cafeteria dels edificis Ramon Llull i Gaspar Melchor de Jovellanos de la Universitat de les Illes Balears.

Instruccions

Per a la sol·licitud de serveis de menjador i cafeteria (catering), els serveis administratius dels centres faran directament un ADOP en el qual s’haurà de indicar, al camp corresponent de CTB, la referència a l’expedient de contractació: exp. 6/18.

Subministrament paper i cartutxos d'impressió

 

Expedient 31/18: Subministrament de diversos tipus de paper i cartutxos d'impressió per a la Universitat de les Illes Balears. 4 lots

 Instruccions

Instrucció de la Gerència GER01 de 10/06/2019, per establir el procés per tramitar comandes de subministrament de paper A4 de fibra verge i de fibra reciclada per a fotocopiadora, impressora i escriptura (lot1) i cartutxos d’impressió de tòner i de tinta (lot 4) per a la Universitat de les Illes Balears, segons l’expedient de contractació 31/18.