Perfil de contractant

Acords marc i altres contractes d'homologaciˇ de prove´dors

Aquestes despeses les tramitarà el Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i UT.

Acords marc als quals la UIB està adherida

Acord marc 14/2017, de subministrament de vehicles turismes.

Acord marc 10/2012 per a subministrament de sistemes, equips i programari de comunicacions.

Instruccions

La tramitació d'adquisicions de subministraments i serveis a través del catàleg de la Central de Contractació de l’Estat la farà directament el Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructures i Unitat Tècnica (Secció de Gestió Econòmica i Patrimoni).

Per a qualsevol consulta us podeu dirigir a Nativitat Sanz.

Telèfon: ext. 30 97
E-mail: nati.sanz@uib.es