Perfil de contractant

Acords marc i altres contractes d'homologaciˇ de prove´dors

Acords marc als quals la UIB està adherida

Subministrament de material d'oficina

Instruccions

Instrucció de la Gerència GER03 de 10/12/2018, per establir el procés per tramitar comandes de material d’oficina, segons l’Acord marc adjudicat per la Central de Contractació de la CAIB (exp. 02/2016) i el conveni d’adhesió signat entre la CAIB i la Universitat de les Illes Balears el dia 17 de setembre de 2018