Perfil de contractant

Acords marc i altres contractes d'homologaciˇ de prove´dors

Acords marc als quals la UIB està adherida

Subministrament de material de laboratori (CSUC)

Instruccions

Instrucció de la Gerència GER 02, de 4/12/2020, per tramitar comandes de material de laboratori, productes químics i reactius, instrumentació general i auxiliar de laboratori, equips i material de seguretat i protecció, segons l’acord marc adjudicat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) (AM 18/22) i el conveni d’adhesió signat entre el CSUC i la Universitat de les Illes Balears el dia 19 de desembre de 2019.