Perfil de contractant

Accés a la plataforma

El Perfil del contractant de la Universitat de les Illes Balears està allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Podeu consultar la Plataforma anant a la pestanya de licitacions, tal com mostra la imatge:

Per accedir a la Plataforma, clicau sobre aquesta imatge:

PLACSP

 

històric