VideovigilÓncia

La Universitat de les Illes Balears té legitimació per a la videovigilància, d’acord amb l’article 6 del RGPD on estableix diferents supòsits que legitimen el tractament de dades de caràcter personal, entre els quals es troben permetre el tractament quan sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic.

La finalitat de la videovigilància és garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.

Els drets de la videovigilància s’exerceixen de conformitat amb el que disposa l’article 5.1 de la Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals amb fins de vigilància a través de sistemes de càmeres o videocàmeres.