Codi 036. ViolŔncia de gŔnere i maltractament animal

Nom de l'activitat de tractament

Violència de gènere i maltractament animal

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  •  Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representat (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

L'objectiu general d'aquesta tesi és analitzar la relació que s'estableix entre l'existència de violència de gènere i el maltractament a l'animal o animals de companyia com a resultat dels diferents episodis de violència de gènere.

Categories interessats

Dones que hagin sofert violència de gènere

Categories especials de dades

No

Termini de supressió de les dades

Es conservaran durant el temps que sigui necessari per a la defensa de la tesis doctoral i, en el seu cas, publicació de la mateixa.