Codi 032. Servei Universitari d'Atenciˇ Psicol˛gica (SUAP)

Nom de l'activitat de tractament

Servei Universitari d'Atenció Psicològica (SUAP)

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  •  Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representat i, compliment d'una obligació legal del responsable del tractament (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Gestió de les dades personales per poder oferir el servei d'atenció, avaluació i assessoria psicològica.

Categories interessats

Personal d'administració i serveis (PAS), personal docent i investigador (PDI), alumnes de la UIB i altres: atenció a persones externes a la UIB al SUAP.

Categories especials de dades

No

Termini de supressió de les dades

Indefinit.