Models i llegendes

La UIB per tal de facilitar la tasca de totes aquelles persones que treballen amb dades de caràcter personal, posa a la vostra disposició:

Llegendes informatives

En el document adjunt trobareu les llegendes genèriques informatives en matèria de protecció de dades en diferents versions: catalana, castellana i anglesa.

El primer document fa referència a la normativa espanyola, i el segon document fa referència a la normativa europea. Les dues llegendes són vàlides i, per tant, es poden emprar indistintament.

  • Llegendes genèriques informatives LOPDGDD: pdf. i word
  • Llegendes genèriques informatives RGPD: pdf. i word
Models