Codis d'identificaciˇ

D'acord amb l'Article 66.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a continuació es presenta el llistat amb els codis d'identificació vigents de les unitats administratives de la UIB.

CODI UNITAT ORGÀNICA DENOMINACIÓ UNITAT
U00300001 Universitat de les Illes Balears
U00300002 Rector
U00300003 Secretari General
U00300011 Vicerectorat d'Economia i Infraestructures
U00300013 Gerent
U00300014 Delegat del Rector
U00300015 President Consell Social
U00300016 Director Escola Politècnica Superior
U00300017 Subdirector Escola Politècnica Superior
U00300018 Secretari Escola Politècnica Superior
U00300019 Director Departament de Biologia
U00300020 Subdirector Departament de Biologia
U00300021 Secretari Departament de Biologia
U00300022 Administrador de centre edifici Anselm Turmeda
U00300023 Vicegerent
U00300024 Síndic de Greuges
U00300025 Director Coral Universitària
U00300028 President Junta de PAS
U00300029 President Junta de PDI
U00300030 President Comissió Electoral
U00300031 President Comissió Doctorat
U00300032 President Comissió Estudis de Postgrau
U00300033 President Comissió Acció Social
U00300034 President Comissió de Contractació
U00300035 Degà Facultat de Ciències
U00300036 Vicedegà Facultat de Ciències
U00300037 Secretari Facultat de Ciències
U00300038 Degà Facultat de Dret
U00300039 Vicedegà Facultat de Dret
U00300040 Secretari Facultat de Dret
U00300041 Degà Facultat d'Educació
U00300042 Vicedegà Facultat d'Educació
U00300043 Secretari Facultat d'Educació
U00300044 Degà Facultat d'Economia i Empresa
U00300045 Vicedegà Facultat d'Economia i Empresa
U00300046 Secretari Facultat d'Economia i Empresa
U00300047 Degà Facultat de Filosofia i Lletres
U00300048 Vicedegà Facultat de Filosofia i Lletres
U00300049 Secretari Facultat de Filosofia i Lletres
U00300050 Degà Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
U00300051 Vicedegà Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
U00300052 Secretari Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
U00300053 Degà Facultat de Psicologia
U00300054 Vicedegà Facultat de Psicologia
U00300055 Secretari Facultat de Psicologia
U00300056 Degà Facultat de Turisme
U00300057 Vicedegà Facultat de Turisme
U00300058 Secretari Facultat de Turisme
U00300059 Subdirector Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
U00300060 Director Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
U00300061 Secretari Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
U00300062 Director Departament de Geografia
U00300063 Subdirector Departament de Geografia
U00300064 Secretari Departament de Geografia
U00300065 Director Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
U00300066 Subdirector Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
U00300067 Secretari Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
U00300068 Director Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
U00300069 Subdirector Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
U00300070 Secretari Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
U00300071 Director Departament de Dret Privat
U00300072 Subdirector Departament de Dret Privat
U00300073 Secretari Departament de Dret Privat
U00300074 Director Departament de Dret Públic
U00300075 Subdirector Departament de Dret Públic
U00300076 Secretari Departament de Dret Públic
U00300077 Director Departament d'Economia Aplicada
U00300078 Subdirector Departament d'Economia Aplicada
U00300079 Secretari Departament d'Economia Aplicada
U00300080 Director Departament d'Economia de l'Empresa
U00300081 Subdirector Departament d'Economia de l'Empresa
U00300082 Secretari Departament d'Economia de l'Empresa
U00300083 Director Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
U00300084 Subdirector Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
U00300085 Secretari Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
U00300086 Director Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
U00300087 Subdirector Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
U00300088 Secretari Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
U00300089 Director Departament de Filosofia i Treball Social
U00300090 Subdirector Departament de Filosofia i Treball Social
U00300091 Secretari Departament de Filosofia i Treball Social
U00300092 Director Departament de Física
U00300093 Subdirector Departament de Física
U00300094 Secretari Departament de Física
U00300095 Director Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
U00300096 Subdirector Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
U00300097 Secretari Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
U00300098 Director Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
U00300099 Subdirector Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
U00300100 Secretari Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
U00300101 Director Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques
U00300102 Subdirector Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques
U00300103 Secretari Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques
U00300104 Director Departament de Psicologia
U00300105 Subdirector Departament de Psicologia
U00300106 Secretari Departament de Psicologia
U00300107 Director Departament de Química
U00300108 Subdirector Departament de Química
U00300109 Secretari Departament de Química
U00300110 Administrador de centre edifici Antoni Maria Alcover i Sureda
U00300111 Administrador de centre edifici Serveis Cientificotècnics i inst. univ. recerca
U00300112 Administrador de centre edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
U00300113 Administrador de centre edifici Guillem Cifre de Colonya i Beatriu de Pinós
U00300114 Administrador de centre edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasn.
U00300115 Administrador de centre edifici Ramon Llull
U00300116 Administrador de centre edifici Sa Riera
U00300117 Administrador de centre Seu universitària de Menorca
U00300118 Administrador de centre Seu universitària d'Eivissa i Formentera
U00300119 Director Campus Extens
U00300120 Subdirector Campus Extens
U00300121 Director Centre d'Estudis de Postgrau
U00300122 Subdirector Centre d'Estudis de Postgrau
U00300123 Secretari Centre d'Estudis de Postgrau
U00300124 Director Escola de Doctorat
U00300125 Subdirector Escola de Doctorat
U00300126 Secretari Escola de Doctorat
U00300127 Director Edicions UIB
U00300128 Cap del Servei de Control i Comptabilitat
U00300129 Director Servei d'Activitats Culturals
U00300130 Cap del Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica
U00300131 Cap del Servei d'Estadística i Qualitat Universitària
U00300132 Director del Servei de Biblioteca i Documentació
U00300133 Director del Servei Lingüístic
U00300134 Cap del Servei de Nòmines i Seguretat Social
U00300135 Cap del Servei de Patrimoni, Contractació , Infraestructura i Unitat Tècnica
U00300136 Cap del Servei de Pressupost i Tresoreria
U00300137 Director del Servei de Prevenció
U00300138 Director del Servei de Recursos Audiovisuals
U00300139 Cap del Servei de Recursos Humans
U00300140 Cap del Servei de Relacions Internacionals
U00300141 Director del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció
U00300142 Director Serveis Cientificotècnics
U00300143 Coordinador Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
U00300144 Director Oficina de Suport a la Recerca
U00300145 Director Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible
U00300146 Director Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes
U00300147 Coordinador tècnic Oficina per a Programes Universitaris de la UOM
U00300148 Director Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials
U00300149 Director Oficina Web
U00300150 Director Laboratori Internacional Mediterrani per la Convivència
U00300151 Director Laboratori en Ciències de l'Activitat Física
U00300152 Director Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia
U00300153 Director Laboratori de Recerca i Documentació Turística
U00300154 Director Laboratori de Sistemàtica Humana
U00300155 Director Laboratori de Radioactivitat Ambiental
U00300156 Director Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics
U00300157 Director Laboratori de Química Analítica Ambiental
U00300158 Director Laboratori de Botànica
U00300159 Director Laboratori de Biologia Agroambiental
U00300160 Director Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia
U00300161 Director Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal
U00300162 Director Institut Mediterraneo d'Estudis Avançats (IMEDEA)
U00300163 Director Institut Universitari d'Investigació en C. de la Salut (IUNICS)
U00300164 Secretari Institut Universitari d'Investigació en C. de la Salut (IUNICS)
U00300165 Director Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)
U00300166 Dir. Institut d'Aplicacions Computacionals Codi Comunitari UIB (IAC3)
U00300167 Director Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM)
U00300168 Director Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)
U00300169 Secretari Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE)
U00300170 Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de Dades
U00300171 Director Centre de Tecnologies de la Informació
U00300172 Dir. Institut d'Investigacions Agroambientals i Economia de l'Aigua (INAGEA)
U00300173 President Comitè d'Ètica de Experimentació Animal (CEEA)
U00300174 President Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits (CRTIC)
U00300175 Cap del Servei d'Assessorament Jurídic
U00300176 Membres de les Meses Electorals
U00300177 Degà Facultat de Medicina
U00300178 Secretari Facultat de Medicina
U00300179 Vicedegà Facultat de Medicina
U00300180 President Consell d'Estudiants
U00300181 Membres del Consell de Departament
U00300182 Membres del consell institut d'investigació i innovació educativa (IRIE)
U00300183 President del Comitè d'Ètica de la Recerca (CER)
U00300184 Administrador de centre Hospital Universitari Son Espases
U00300185 Director Departament de Medicina (en constitució)
U00300186 Membres de la Comissió de Política Lingüística
U00300188 Vicerectorat d'Estudiants
U00300192Membres de la Junta de Facultat
U00300193Delegat de Protecció de Dades
U00300194Unitat Responsable D'accessibilitat de la Universitat de les Illes Balears
 U00300195 Vicerectorat de Personal Docent i Investigador
U00300196 Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta
U00300197 Vicerectorat de Política Científica i Investigació
U00300198 Vicerectorat de Gestió i Política Acadèmica de Grau
U00300199 Vicerectorat d'Innovació i Transformació Digital
U00300200 Vicerectorat de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent
U00300201 Vicerectorat de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació