Setembre 2020

Convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador de les categories previstes a la LOU, contractats, per al curs 2020-21 (setembre 2020)

Accés a la sol·licitud electrònica

Sol·licitud d'esmena i/o reclamació

Per a més informació podeu consultar la fitxa de la presentació de sol·licituds a la convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador laboral al catàleg de procediments.

Comissió de contractació

Places de professors associats

Comissió permanent

  • Dra. M. Antònia Fornés Pallicer vicerectora de Professorat (presidenta)
  • Dr. Juan Frau Munar vicerector de Docència
  • Dr. Miquel Bennàsar Veny. Representant del PDI (secretari)
  • Dos membres proposats pel departament (s’indiquen en cada una de les places convocades)

Suplents

  • Dr. Xavier Varona Gómez vicerector de Títols i Tecnologia
  • Dra. M. Dolors Forteza Forteza. Representant del PDI
  • Dos membres proposats pel departament (s’indiquen en cada una de les places convocades)

Les comissions per a les places d’ajudants, professors ajudants doctors, professors visitants, professors contractats doctors i contractats doctors (interins) estan formades per cinc membres i, almenys, tres suplents i han estat aprovades pel Consell de Govern de la UIB.

La composició de cada una es detalla a la plaça corresponent.

Les places de professor associat tenen un horari fixat prèviament que els candidats es comprometen a assumir.

Seguiment de la convocatòria

Places dels departaments