Departament de Medicina

Nota

D’acord amb el conveni subscrit entre el Govern de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la participació de les institucions sanitàries en la recerca i la docència dels ensenyaments relacionats amb les ciències de la salut, aquestes places amb activitat assistencial només podran ser ocupades per professionals que realitzin activitat assistencial als centres hospitalaris o centres de salut als quals estigui vinculada cada plaça. Aquests contractes tindran una durada d’un any, renovable. En qualsevol cas, els professors associats amb activitat assistencial cessaran quan, per qualsevol motiu, es donin de baixa de la plaça que ocupin a la institució sanitària concertada. En cap cas, aquestes places amb activitat assistencial no seran compatibles amb una altra plaça de professor associat de la UIB.