Concurs per a la provisiˇ de lloc de treball d'interventor

Resolució del Rectorat del dia 20 d’octubre de 2020 per la qual es convoca un concurs per a la provisió de lloc de treball codi 5290, d’interventor, adscrit al Servei d’Intervenció d’aquesta universitat, pel sistema de lliure designació. (BOIB núm. 186, de 29/10/2020)

Per a més informació podeu consultar la fitxa  de presentació de sol·licituds a la convocatòria per cobrir llocs pel sistema de lliure designació del personal d’administració i serveis  al catàleg de procediments.